Formare Profesionala Continua

Se organizeaza pentru :

 • iniţiere :  reprezintã dobândirea unor cunoştinţe, priceperi şi deprinderi minime necesare pentru desfãşurarea unei activitãţi
 • perfecţionare :  constã  în  dezvoltarea  competenţelor  profesionale  în  cadrul  aceleiaşi calificãri
 • specializare : este o formã specificã de formare profesionalã care urmãreşte obţinerea de cunoştinţe şi deprinderi într-o arie restrânsã din sfera de cuprindere a unei ocupaţii;
 • calificare :  reprezintã ansamblul de competenţe profesionale care permit unei persoane sã desfãşoare activitãţi specifice unei ocupaţii sau profesii;
 • recalificare : constã în obţinerea competenţelor specifice unei alte ocupaţii sau profesii, diferitã de cele dobândite anterior.

Se  organizeaza  in  mod  distinct  pentru :

 • niveluri  de  pregãtire
 • profesii,  ocupaţii,  meserii  şi specialitãţi
 • ţinându-se seama de nevoile angajatorilor
 • competenţele de bazã ale adulţilor
 • cerinţele posturilor pe care aceştia le ocupã
 • posibilitãţile lor de promovare sau de încadrare în muncã
 • cerinţele de pe piaţa muncii şi aspiraţiile adulţilor

Branding Personal va propune o intelegere clara a FPC, ca mijloc pentru :

 • stimulare şi recompensare a personalului
 • asigurare a fidelităţii personalului
 • abordare a gândirii antreprenoriale, orientate către:
 • obiective pe termen mediu şi/sau lung,
 • calitate
 • competitivitate
 • valorificare oportunităţi.

Domenii de colaborare alaturi de S.C. BRANDING PERSONAL S.R.L.

A. Training – Cursuri permanente

programă prestabilită, autorizata de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei- competenţe comune mai multor ocupaţii:

 • limbi străine (engleză, itlaiană, germană)
 • competenţe informatice
 • competenţe ocupaţionale specifice
 • manager proiect
 • contabil
 • inspector resurse umane
 • formator
 • agent imobiliar 

B. Training – Cursuri adaptate

programă sugerată de furnizor/solicitată de beneficiar:

 • competenţe comune mai multor ocupaţii
 • limbi străine – specific economic, tehnic, marketing etc.
 • competenţe informatice – reţele, baze de date, programare etc.
 • comunicare
 • tehnici negociere
 • competenţe ocupaţionale specifice
 • manager proiect – management timp, risc, oportunităţi
 • contabilitate – programe aplicative
 • inspector resurse umane – legislaţie, baze de date

C.  Coaching – Cursuri la cerere

programă sugerată de furnizor sau solicitată de beneficiar :

 • Proiectarea traiectoriei profesionale personale
 • Misiune, obiective şi strategii personale
 • Imagine personală
 • Crearea brandului personal Leadership, putere şi influenţă
 • Tehnici de comunicare şi de negociere
 • Comportament în relaţiile interumane şi etichetă
 • Sensitivitate interculturală

D. Alte servicii – Oferite la cerere

eventual GRATUIT pentru firmele care au participat la programe de training si coaching, pentru durată negociată direct

 • Promovare interese firmă în European Parliament of Enterprises (EPE)
 • Promovare firma prin mijloace specifice (site, cursuri şi cursanţi, lectori)
 • Consultanţă pentru afaceri şi management (inclusiv: plan formare profesională, relatia cu Registrul Comertului)

Ca centru de mediere si consiliere pe piata muncii va oferim, la cerere:

 • Informări GRATUITE referitoare la persoane disponibile pentru angajare şi competenţele acestora
 • Răspunsuri la solicitările dumneavostră pentru recomandare persoane disponibile

 Cursuri adaptate numar de ore si programa stabilite de comun acord

 • orar flexibil, fixat de comun acord de către lector şi beneficiar
 • locaţie stabilită de comun acord cu beneficiarul (eventual la sediul acestuia)
 • nivel lector stabilit de comun acord cu beneficiarul
 • recomandari: S.C. MAR S.R.L., S.C. IG WATTEEUW Romania  S.R.L. , S.C. BMT Romania  S.R.L.